Agenda

CIÈNCIA I TEOLOGIA  A LES 7 DEL VESPRE AL CASAL DE SANT JOSEP   AMB LA COL·LABORACIÓ DE CRISTIANISME SEGLE XXI EL DEBAT CIÈNCIA I TEOLOGIA A L’ESGLÉSIA DEL SEGLES XVI- XVII-XVIII Professor: Diego Sola Dijous 3 de Novembre de 2022 Els descobriments científics de Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolau Copèrnic, Johannes Kepler...

El diumenge vinent 25 de setembre serà ordenat sacerdot mossèn Jaime Moyà, que està d’ alguna manera incardinat a la nostra parròquia des de fa un curs. S’ ha organitzat una anada a Barcelona, amb autocar per a poder participar a la cerimònia. Per...

MARIA MAGDALENA DEL TEXT A LA LLEGENDA     I   JESÚS UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA   A LES 7 DEL VESPRE AL CASAL DE SANT JOSEP   AMB LA COL·LABORACIÓ DE CRISTIANISME SEGLE XXI     MARIA MAGDALENA DEL TEXT A LA LLEGENDA Professor:  Francisco Campo Dijous 5 I 12  de Maig de 2022   Maria Magdalena és una...