Escola de Teologia del Maresme

Escola de Teologia del Maresme

CIÈNCIA I TEOLOGIA

 A LES 7 DEL VESPRE

AL CASAL DE SANT JOSEP

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE CRISTIANISME SEGLE XXI

EL DEBAT CIÈNCIA I TEOLOGIA A L’ESGLÉSIA DEL SEGLES XVI-
XVII-XVIII

Professor: Diego Sola
Dijous 3 de Novembre de 2022
Els descobriments científics de Giordano Bruno, Galileo Galilei,
Nicolau Copèrnic, Johannes Kepler varen posar en qüestió la
concepció tradicional del món. La ciència no s’avenia amb la
interpretació bíblica de l’època. Aquí va començar un malentès entre
la teologia eclesial i la ciència que aniria creixent.
————————-
SAVIESA CRISTIANA SOBRE ECOLOGIA
Professor: Antoni Matabosch
Dijous 10 de Novembre 2022
No és casual que el sorgiment de l’ecologia com a disciplina
científica i sobretot com a moviment cultural i polític hagi
esdevingut un repte per la teologia. La preocupació ètica per
l’ecologisme contemporani planteja inevitablement la pregunta per
la seva relació amb la teologia com també amb les grans tradicions
religioses.
GALILEO GALILEI
Projecció de la pel·lícula de la directora LILIANA CAVANI
Dijous 17 de Novembre 2022
Una pel·lícula que amb el pas del temps no ha perdut en cap manera
el seu interès ja que la seva directora amb ofici i mestratge explica el
procés de Gelileo Galilei.

CREACIONISME I DISSENY INTEL·LIGENT. UNA LECTURA
FONAMENTALISTA DE GÈNESI
Professor : Jaume Duran
Dijous 24 de Novembre de 2022
El creacionisme és una creença religiosa segons la qual l’univers i
totes les coses han estat originats per un acte creador. Segons
aquesta doctrina, Déu hauria creat directament tots els éssers en
l’estat en què es troben actualment de manera que no serien el
resultat d’una evolució. El disseny intel·ligent és un argument
pseudocientífic que sosté que la vida a la Terra i l’origen de l’home
són el resultat d’accions racionals empreses de forma deliberada per
un o més agents intel·ligents. Totes dues teories giren entorn a una
interpretació fonamentalista de la Bíblia i i han tingut una forta
presència als EEUU.
——————————–

BIOÈTICA PEL SEGLE XXI
Professor: Jaume Duran.
Dijous 1 de Desembre de 2022
La bioètica és un concepte recent que sorgeix per afrontar el
conflicte entre els avenços de la ciència i la medecina i els postulats
ètics que brollen dels plantejaments humanistes i cristians. Les
ciències de la salut han experimentat un canvi ràpid i profund amb
l’arribada de noves tecnologies que obliga a afrontar d’una manera
nova la presa de decisions i el manteniment de valors de caràcter
ètic.

 

AMB EL RECONEIXEMENT I SUPORT DE L’INSTITUT SUPERIOR DE CIENCIES RELIGIOSES DE BARCELONA

Totes les classes començaran a les 7 del vespre i es faran al local del Casal Parroquial de Sant Josep (carrer St. Josep 18).

L’Escola de Teologia del Maresme es financia amb aportacions i donatius . La quantitat orientativa per fer una aportació és 30 euros.

Aquest curs té l’aval acadèmic de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona ( ISCREB)

Pots fer un ingrés de l’import,  al compte de la Bankia n

ES52 2100 2863 6902 1000 5065, o lliurar l’aportació al asistir a una clase de l’Escola.