Espai de reflexió

La nostra missió és guiar persones de tots els orígens cap a a
relació personal amb Jesucrist.

En el cor del llibre de Jeremies s’hi troba una joia de l’Escriptura coneguda com “El llibre de la consolació”, són els capítols que van del 30 al 33 i en ell es brinda al poble d’Israel un missatge d’esperança. El capítol 30 promet la......

REIS I SACERDOTS Les persecucions d’Antíoc Epífanes en temps dels Macabeus van despertar a Israel el pensament apocalíptic que, davant el desastre que suposava la persecució, esperava el seu acabament amb els ulls posats en un govern de Déu sobre tot el món i la......

Novament llegirem a la primera lectura d’aquest diumenge un fragment (Jr 33,14-16) del llibre de la Consolació del profeta Jeremies (Jr 30-33). El rerefons del text és el setge de Jerusalem, situació alarmant, però que no deixa d’oferir una esperança i una seguretat avalada per......

El llibre de Baruc del qual aquest diumenge en llegim un fragment del capítol 5é és un llibre bíblic que no forma part dels llibres canònics de la literatura jueva. En les nostre bíblies forma part del conjunt dels llibres deuterocanònics. El profeta apareix en......

Un petit fragment del capítol 4rt  de la carta de Pau als Filipencs llegim a la segona lectura d’aquest diumenge (Fl 4,4-7). El text té un to exhortatiu, homilètic perquè cada una de les frases és una crida amable a la manera de viure cristiana.......

CALDRÀ ESPERAR El text escollit per la primera lectura d’aquest diumenge és un fragment del llibre del profeta Miquees (Mi 5,1-4a). L’Escriptura hebrea divideix els seus llibres en tres grups: la Llei, els Profetes i els Escrits. En els llibre profètics s’inclouen els que la......

  Un dels episodis evangèlics que ha tingut més repercussió popular és l’anada dels pastors a Betlem per adorar l’infant Jesús (Lc 2,15-20); el llegim avui a la missa de l’alba, festa de Nadal del Senyor. El ser pastor era un treball solitari i brut,......

LA SAVIESA PREN LA PARAULA La primera lectura que llegim el diumenge 2on de Nadal és un fragment del llibre que en hebreu porta el títol de “Saviesa de Jesús fill de Eleazar fill de Sira” (Sir 24,1-2. 8-12), també conegut com a llibre de......

El capítol 3r de l’evangeli de Lluc comença amb un llarg relat sobre la predicació de Joan i del bateig de penediment per a la remissió de pecats (3,1-20), segueix un breu relat del baptisme de Jesús (3,21-22). El capítol conclou amb la notícia sobre......

PRETENSIÓ D’ACAPARAR L’ESPERIT Amb el capítol 12 de la primera carta de Pau als Corintis s’enceta una nova secció que arriba fins a 14,40. En llegirem un petit fragment a la segona lectura d’aquest diumenge (1Co 12,4-11).El tema estrella és la presencia en la comunitat......

LLEGIR ISAÏES PARLAR DE JESÚS Una cita del profeta Isaïes ocupa un lloc rellevant en el text de l’evangeli de Lluc que llegim aquest diumenge (lc 1,1-4; 4,14-21). L’evangelista es val de la versió grega de l’Antic Testament anomenada versió dels LXX. El fragment citat......

SEMPRE L’AMOR Un dels textos més populars del Nou Testament és l’elogi de l’amor que ocupa la totalitat del capítol 13 de la primera carta als Corintis que, introduït pel darrer verset del capítol 12, llegim a la segona lectura d’aquest diumenge (1 Co 12,31-13,13).......

PREPARANT UNA MISSIÓ IMPORTANT Llegim a la primera lectura d’aquest diumenge un passatge de la primera part del llibre del profeta Isaïes (Is 6,1-2a.3-8). Generalment es considera aquest text com el relat de la vocació del profeta. Aquesta consideració té un inconvenient: per què dit......

BENAURATS I PERSEGUITS A l’evangeli de Lluc hi ha quatre benaurances que introdueixen el que es coneix com a “sermó de la plana”, les llegim a l’evangeli d’avui (Lc 6,17.20-26) La quarta benaurança adquireix una forma diferent de les anteriors. Les tres primeres estan marcades......