Escola de Teologia del Maresme

Escola de Teologia del Maresme

MARIA MAGDALENA DEL TEXT A LA LLEGENDA     I

 

JESÚS UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA

 

A LES 7 DEL VESPRE

AL CASAL DE SANT JOSEP

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE CRISTIANISME SEGLE XXI

 

 

MARIA MAGDALENA DEL TEXT A LA LLEGENDA

Professor:  Francisco Campo

Dijous 5 I 12  de Maig de 2022

 

Maria Magdalena és una figura evangèlica fascinant i controvertida. Fascinant perquè són centenars o milers els sermons o homilies, les novel·les i els llenços que aborden la seva persona des de perspectives molt diverses. I controvertida, ja que les incògnites sobre la seva procedència i l’origen de la seva família, la seva relació amb Jesús, el lloc jeràrquic que ocupava al seguici que acompanyava el natzarè, l’elecció del Senyor perquè fos ella la primera persona que l’observés després la resurrecció i qui portés la Bona Nova a la resta de deixebles la situa en un lloc de privilegi.

Durant segles teòlegs, predicadors i artistes van adequar els seus escrits i obres a diferents representacions de Maria Magdalena. De vegades, aquestes representacions obeïen a qüestions polítiques i es basaven en interpretacions forçades dels textos evangèlics. A mitjan el segle XX, els descobriments dels manuscrits del Mar Mort i la relectura dels evangelis apòcrifs van suposar una rehabilitació de la figura de Maria Magdalena. Aquest canvi de paradigma hermenèutic del personatge comportara fins i tot variacions litúrgiques desprès del Concili Vaticà II que haurien de ser acuradament analitzades.

L’objectiu d’aquestes dues conferències és resseguir els canvis iconogràfics de Maria Magdalena i comprendre quant d’aquests canvis obeiria a l’esperit del seu temps i quant a descobriments arqueològics, reinterpretacions històriques o discussions teològiques.

 

J.F. Campo Professor Iconografia cristiana en l’Institut Superior de Ciències Religiosas de Girona (ISCRG).Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill

 

 

JESÚS UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA

Professor:  Carles Comes

Dijous 19 i 26 de Maig i 2 i 9 de Juny 2022

 

L’explosió científica del segles XVII i XVIII, que va crear l’esperit de la Il·lustració, va arribar a provocar un afany d’inquisició racional àdhuc en el món religiós, en concret pel que fa a la figura de Jesús. Ja no bastava el que l’Església predicava a partir dels evangelis: l’home “il·lustrat” també volia esbrinar científicament la figura històrica de Jesús,

Aquesta cerca de la figura històrica de Jesús ha tingut molts alts i baixos: primer es va limitar a comparar els evangelis entre sí, a començaments del segle XX va aparèixer la “teoria de les formes” que semblava fer impossible tota recerca sobre el Jesús històric, però a mitjan segle XX els deixebles de Bultmann van ressuscitar aquesta cerca, cerca que cap al 1980 va tenir un floriment espectacular, basat sobre tot per una banda en noves troballes de papirs i textos antics, i per altra en un coneixement major del judaisme del segle I (i també per l’aplicació d’una sèrie de disciplines profanes a l’estudi dels diferents aspectes de la vida de Jesús).

Així com la revifalla de mitjan segle XX va tenir com a protagonistes a investigadors alemanys, el 1980 el pes de la investigació va saltar l’Atlàntic i hi han tingut un pes decisiu els investigadors dels Estats Units. Alguns dels noms més importants d’aquesta “tercera recerca” (com se sol anomenar) han estat J. B. Crossan, E. P. Sanders, M. J. Borg, R. A. Horsley, G. Theissen i J. P. Meier; cada un accentuant un aspecte peculiar.

En aquest curs presentarem algunes de les troballes de John Benedict Crossan de Gerd Theissen .Els resultats d’aquestes aquestes recerques històriques, no sols satisfan la curiositat intel·lectual sinó que sobre tot fan que la figura de Jesús sigui encara més engrescadora.

 

AMB EL RECONEIXEMENT I SUPORT DE L’INSTITUT SUPERIOR DE CIENCIES RELIGIOSES DE BARCELONA

Totes les classes començaran a les 7 del vespre i es faran al local del Casal Parroquial de Sant Josep (carrer St. Josep 18).

L’Escola de Teologia del Maresme es financia amb aportacions i donatius . La quantitat orientativa per fer una aportació és 30 euros.

Aquest curs té l’aval acadèmic de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona ( ISCREB)

Pots fer un ingrés de l’import,  al compte de la Bankia n

ES52 2100 2863 6902 1000 5065, o lliurar l’aportació al asistir a una clase de l’Escola.