Espai de reflexió

BENAURATS I PERSEGUITS A l’evangeli de Lluc hi ha quatre benaurances que introdueixen el que es coneix com a “sermó de la plana”, les llegim a l’evangeli d’avui (Lc 6,17.20-26) La quarta benaurança adquireix una forma diferent de les anteriors. Les tres primeres estan marcades pel tema...

PREPARANT UNA MISSIÓ IMPORTANT Llegim a la primera lectura d’aquest diumenge un passatge de la primera part del llibre del profeta Isaïes (Is 6,1-2a.3-8). Generalment es considera aquest text com el relat de la vocació del profeta. Aquesta consideració té un inconvenient: per què dit relat...

SEMPRE L’AMOR Un dels textos més populars del Nou Testament és l’elogi de l’amor que ocupa la totalitat del capítol 13 de la primera carta als Corintis que, introduït pel darrer verset del capítol 12, llegim a la segona lectura d’aquest diumenge (1 Co 12,31-13,13). El...

LLEGIR ISAÏES PARLAR DE JESÚS Una cita del profeta Isaïes ocupa un lloc rellevant en el text de l’evangeli de Lluc que llegim aquest diumenge (lc 1,1-4; 4,14-21). L’evangelista es val de la versió grega de l’Antic Testament anomenada versió dels LXX. El fragment citat està...

PRETENSIÓ D’ACAPARAR L’ESPERIT Amb el capítol 12 de la primera carta de Pau als Corintis s’enceta una nova secció que arriba fins a 14,40. En llegirem un petit fragment a la segona lectura d’aquest diumenge (1Co 12,4-11).El tema estrella és la presencia en la comunitat de...

El capítol 3r de l’evangeli de Lluc comença amb un llarg relat sobre la predicació de Joan i del bateig de penediment per a la remissió de pecats (3,1-20), segueix un breu relat del baptisme de Jesús (3,21-22). El capítol conclou amb la notícia sobre...

LA SAVIESA PREN LA PARAULA La primera lectura que llegim el diumenge 2on de Nadal és un fragment del llibre que en hebreu porta el títol de “Saviesa de Jesús fill de Eleazar fill de Sira” (Sir 24,1-2. 8-12), també conegut com a llibre de la...

  Un dels episodis evangèlics que ha tingut més repercussió popular és l’anada dels pastors a Betlem per adorar l’infant Jesús (Lc 2,15-20); el llegim avui a la missa de l’alba, festa de Nadal del Senyor. El ser pastor era un treball solitari i brut, i no...

CALDRÀ ESPERAR El text escollit per la primera lectura d’aquest diumenge és un fragment del llibre del profeta Miquees (Mi 5,1-4a). L’Escriptura hebrea divideix els seus llibres en tres grups: la Llei, els Profetes i els Escrits. En els llibre profètics s’inclouen els que la Bíblia...

Un petit fragment del capítol 4rt  de la carta de Pau als Filipencs llegim a la segona lectura d’aquest diumenge (Fl 4,4-7). El text té un to exhortatiu, homilètic perquè cada una de les frases és una crida amable a la manera de viure cristiana. El...