GUIA DE LA PARRÒQUIA.

GUIA DE LA PARRÒQUIA.

GUIA DE LA PARRÒQUIA.

 

S’ editava cada any a principis de curs. La pandèmia i les reestructuracions hagudes durant aquests dos anys ens han obligat a demorar la seva edició en un parell d’ ocasions. Aquí teniu, resumides, les múltiples activitats de la Parròquia en el moment present. El resum no pretén pas ser exhaustiu en cap sentit.

 

 

  1. CELEBRACIONS EUCARÍSTIQUES.

 

Els dies laborables hi ha una Celebració a les 9 del matí. Els dissabtes, a les 8, hi ha Missa  Vespertina. I els diumenges i dies de festa, a les 9, a les 11 (en castellà), a les 12 i a les 8 del vespre tenim les celebracions habituals. D’ acord amb els celebrants, les diferents misses són preparades per diferents grups i cadascuna d’ elles té també un caràcter propi, sobretot la de les 12 del migdia, especialment dedicada al món de la catequesi i de la gent jove.

 

 

A cada celebració hi ha un bon nombre de col·laboradors, encarregats dels cants, de les lectures, de les ajudes puntuals, de l’ elaboració de les pantalles, etc…etc… També de l’ ornamentació de l’ església, especialment en festes senyalades.

 

  1. ALTRES SAGRAMENTS.

 

En són directament responsables els mossens de la parròquia tan pel que fa a l’ acolliment com a les celebracions pròpiament dites (Baptismes, Matrimonis, Unció dels malalts…). També les confessions individuals i les visites domiciliàries  als malalts i a les residències de persones grans. El mateix es pot dir amb el tema de les exèquies. Un caràcter especial tenen les Celebracions Comunitàries del Perdó, pròpies dels moments forts dels temps litúrgics.

 

 

  1. SERVEI DEL TEMPLE.

 

Hi ha diverses persones encarregades de les tasques pròpies de la Sagristia i de les instal·lacions i serveis generals del temple (obrir i tancar les portes, adequar les cartelleres, vetllar per la neteja dels diferents espais, etc…). Sempre en estret contacte amb les persones que s’ encarreguen del servei del Casal Parroquial, per a activitats de diferent caire.

 

 

  1. CATEQUESI.

 

Am llarga tradició a la parròquia, des del nivell familiar i d’ infants fins als grups de joves, es fan les trobades en diferents dies i horaris, prèviament convinguts, habitualment al Casal Parroquial. Segueixen cada un d’ ells la seva programació i el seu ritme de trobades, amb activitats obertes a totes les persones interessades. També un grup d’ adolescents s’ encarrega de preparar reportatges per al programa televisiu local. A més hi ha trobades formatives a nivell d’ adults, en diferents formats, per a preparar celebracions, fer comentaris dels textos bíblics, tertúlies per a persones grans…

 

En aquest sentit té un relleu especial el nou grup de “Vida Creixent”, moviment interdiocesà que tracta temes de la vida de cada dia, tenint com a referent l’ Evangeli.

 

  1. ESCOLA DE TEOLOGIA.

 

Els cursets estan centrats en els diferents trimestres i es porten a terme habitualment els dijous. L’ Escola de Teologia gaudeix de la col·laboració de l’ ISCREB i té un àmbit d’ actuació obert a tot l’ Arxiprestat. Es procura coordinar les programacions amb les xerrades o conferències de temes actuals, com per exemple el treball sobre el Sínode, programat pel segon trimestre del curs.

 

  1. GRUPS DE PREGÀRIA.

 

Tenen també la seva especialització, segons caràcter i finalitats. I responen a un caràcter interparroquial en la seva majoria, com el Grup de Pregària per la Pau o la Pregària de Taizé, sense descartar les trobades més generals, amb altres confessions religioses. Des de fa uns anys segueixen una programació itinerant.

 

  1. ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL

 

A destacar l’ organització del servei de Càritas Parroquial (coordinat amb Càritas Interparroquial de Mataró). La parròquia té un servei directe de Càrites. Es donen cites prèvies i cada dijous al matí, una persona s’ encarrega de l’ acolliment de les persones necessitades. També es fan cursos per a mares joves per orientar-les en la manera de cuidar les criatures.

 

A subratllar també .; el grup d’ acollida de persones que porten les religioses de la Immaculada; les Conferències de Sant Vicenç de Paül; el col·lectiu de “Justícia i Pau” (d’ àmbit més general); la Pastoral de Presons i el Grup Tercer Món-Mataró, que organitza anualment la Campanya de “Mans Unides”. També acull habitualment trobades d’ altres ONGS estretament vinculades a la Parròquia.

 

  1. GRUPS D’ ESPLAI

 

Oberts a tothom, sense tenir un estret lligam amb la parròquia, tenen la seva seu al Casal. Són l’ Agrupació Escolta “Antoni Comas” i “L’ Olla de Grills”. Fan les seves trobades habituals els dissabtes i durant els diferents caps de setmana i organitzen activitats formatives centrades en l’ oci i en el lleure.

 

  1. ALTRES SERRVEIS.

 

La Parròquia acull diferents grups de caràcter prou ampli i ben diferenciat. A destacar, cursos de promoció  de joves per l’ atenció comunitària; diferents cors i corals musicals;  sol·licituds o demandes de trobades o celebracions; cursos de ioga o de zen; trobades familiars o de petits grups: etc… També és present en serveis de la televisió (programa “Creure Avui”) i de la ràdio locals.

 

A destacar especialment l’ existència de l’ Arxiu i el Museu Parroquial per a la salvaguarda del patrimoni històric, artístic i cultural de Sant Josep.

 

 

  1. ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ.

 

Conjuntament amb el rector i els diferents mossens, el Consell Pastoral és qui organitza i coordina tota la vida parroquial. Hi estan representats els diferents àmbits que coordinen totes les activitats i funcions de la Comunitat. Relleu especial mereix l’ organització i muntatge de la pàgina “web” de la parròquia, consultable des de fa un parell de mesos.

 

A través del Consell d’ Economia i de la Comissió de Locals  –que té caràcter propi-  es gestionen totes les qüestions econòmiques i administratives de la Parròquia i del Casal.

 

Cal dir que la Parròquia de ant Josep participa i col·labora en aquells organismes d’ Església (Consell Arxiprestal, Consell Pastoral Diocesà…) constituïts a nivell d’ Arxiprestat o de la mateixa Diòcesi.

 

 

Des del Despatx Parroquial, ubicat al Casal, els dijous de 6 a 8, s’ acull tothom que truca a les nostres portes i en tot cas es procura derivar tot tipus de sol·licitud o de demanda vers els diferents responsables dels àmbits parroquials indicats. L’ encarregat i responsable del Despatx Parroquial és Mn. Miquel Tuneu, diaca.

 

A més de les entrevistes que es puguin concertar, el nou Rector, Mn. Carles Ballbé, té unes hores determinades de visita. Concretament els dimecres de 5 a 7. A la Rectoria.

 

Des d’ aquestes pàgines, la Parròquia vol agrair a tothom els serveis que s’ estan portant a terme, moltes vegades des de l’ anonimat més absolut i sempre al servei de la comunitat, sense limitacions ni reserves. I, a la vegada, vol animar a tothom perquè la comunitat parroquial necessita efectius compromesos. Comptem amb vosaltres.  

 

EL CONSELL  PASTORAL PARROQUIAL.